Fastighet

Lokalförsörjning

Östralund hjälper företag och organisationer med att identifiera lokalbehov och ta fram lokaler för nyetableringar och omlokaliseringar. Östralund har omfattande erfarenhet av offentliga hyresgäster inom statsförvaltningen, kommuner och regioner.

Hyresförhandlingar

Östralund har lång erfarenhet av att genomföra kvalificerade förhandlingar både på fastighetsägar- och hyresgästsidan.

Upphandling och styrning av förvaltningsentreprenader.

Östralund har omfattande erfarenhet av att handla upp teknisk förvaltning för geografiskt diversifierade fastighetsbestånd och att styra ett flertal entreprenörer

Bygga goda kundrelationer

Grundläggande i ett fastighetsbolags verksamhet – nöjda kunder blir lojala och det driver lönsamheten starkt.

Bygga effektiva och lönsamma förvaltningsorganisationer

Östralund har stor erfarenhet av att arbeta med decentralisering och geografisk diversifierade fastighetsbestånd.

Driva detaljplaneprocesser

Östralund driver för närvarande ett projekt i en förortskommun till Stockholm som syftar till att skapa en detaljplan som ger möjlighet att bygga ett nytt djursjukhus.

Fastighetschef

Omfattande erfarenhet av att ha ett totalansvar för ett fastighetsbestånd. Detta innefattar förvaltningsresultat, kund, marknad och teknik

Vi hjälper dig.