Tjänster

Östralunds verksamhet inom handel är huvudsakligen inriktad på att analysera betydelsefulla omvärldsförändringar som påverkar utbudet i våra städer och utbudet på specifika handelsplatser.

Inom fastigheter arbetar vi med framförallt samfällsfastigheter och kontor.
Östralund har en omfattande erfarenhet från både fastighetsägarsidan och hyresgästsidan inom dessa områden.

Handel

Handelsutredningar

Genomförs både på en övergripande nivå såsom för en region, kommun eller en stadskärna eller mer detaljerat för en stadsdel, ett bostadsområde, ett köpcentrum eller handelsområde eller annan specifik fastighet.

Näringslivsanalyser

Syftet är att kartlägga näringslivets struktur i dag och tillväxtbranscher samt utifrån analysen identifiera de verksamheter som sannolikt efterfrågar att etablera sig i området på kort och på lång sikt. Detta kan gälla såväl nya stadsutvecklingsprojekt som omvandling av markanvändningen i befintliga områden.

Fastighet

  • Lokalförsörjning
  • Hyresförhandlingar
  • Upphandling och styrning av förvaltningsentreprenader
  • Bygga goda kundrelationer
  • Bygga effektiva och lönsamma förvaltningsorganisationer
  • Driva detaljplaneprocesser
  • Fastighetschef