Handel & Fastigheter

Östralund AB består av två ben – Handel och Fastigheter. Vi som arbetar med detta är Ann-Marie Johansson och Örjan Johansson.

Handel

Östralunds verksamhet inom handel är huvudsakligen inriktad på att analysera betydelsefulla omvärldsförändringar som påverkar utbudet i våra städer och utbudet på specifika handelsplatser.

Med handelsutredningar som baserad på en väl utvecklad metod, tar vi i kombination med andra analysmodeller och processer (scenarioanalys, kundundersökningar, lokala workshops, djupintervjuer mm) fram underlag för utveckling och förnyelse av stadskärnor och handelsplatser

Fastigheter

Inom fastigheter arbetar vi med framförallt samfällsfastigheter och kontor. Östralund har en omfattande erfarenhet från både fastighetsägarsidan och hyresgästsidan inom dessa områden.

Vi hjälper dig.